Logiq P7

Còn hàng

Giá: Liên hệ

Số lượng: Đặt hàng

Mô tả

-      máy siêu âm Logiq V1, máy siêu âm Logiq V2, máy siêu âm Logiq V3, máy siêu âm Logiq V5,máy siêu âm Logiq V5 Expert

 

-      máy siêu âm Logiq F6,máy siêu âm Logiq F8, máy siêu âm Logiq F8 Expert

 

-      Logiq P5, Logiq P6, Logiq P7

 

-      Logiq e, Vscan, Venue 50

 

-      FibroScan 402, FbroScan 430, FibroScan 502 Touch, Fibro Scan 530 compact


-      Logiq V1, Logiq V2, Logiq V3, Logiq V5, Logiq V5 Expert

 

-      Logiq F6, Logiq F8, Logiq F8 Expert

 

-      Logiq P5, Logiq P6, Logiq P7

 

-      Logiq e, Vscan, Venue 50

 

-      FibroScan 402, FbroScan 430, FibroScan 502 Touch, Fibro Scan 530 compact

SUPPORT