Máy siêu âm xách tay SSD-500 -Aloka

Còn hàng

Giá: 113,100 đ

Số lượng: Đặt hàng

Mô tả

Máy siêu âm xách tay SSD-500 -Aloka

 


ĐẦU DÒ CONVEX

 CA1-7A
-    Ứng dụng: ổ bụng, OB, phụ khoa
-    Trường nhìn: 70º
   CA2-8A
-    Ứng dụng: ổ bụng, OB, phụ khoa
-    Trường nhìn: 58º
 CF4-9
-    Ứng dụng: nhi khoa, mạch máu
-    Trường nhìn: 92º
   

ĐẦU DÒ LINEAR

L3-12A
-    Ứng dụng: các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp
-    Trường nhìn: 50mm
  LA3-16A
-    Ứng dụng: các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp
-    Trường nhìn: 40mm
LA2-9A
-    Ứng dụng: các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp
-    Trường nhìn: 44.16mm
  L7-16
-    Ứng dụng: các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp
-    Trường nhìn: 38.4mm
LA3-16AI
-    Ứng dụng: cơ xương khớp
-    Trường nhìn: 25.6mm
   

ĐẦU DÒ VOLUME

 V5-9
-    Ứng dụng: OB, phụ khoa, tiết niệu
-    Trường nhìn: 150.6º
   V4-8
-    Ứng dụng: ổ bụng, OB, phụ khoa
-    Trường nhìn: 76º
LV3-14A
-    Ứng dụng: cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu
-    Trường nhìn: 38.4º

ĐẦU DÒ SẢN

E3-12A
-    Ứng dụng: OB, phụ khoa, niệu khoa
-    Trường nhìn: 210ºĐẦU DÒ PHASED ARRAY

PM1-6A
-    Ứng dụng: ổ bụng, tim mạch, TCD
-    Trường nhìn: 22.08mm

ĐẦU DÒ BÚT CHÌ CW

 CW6.0
-    Ứng dụng: Tim mạch
-    Tần số trung tâm: 6.0MHz

 

SUPPORT